Arbeidsoppgåve 3: Følgje barnet sine initiativ | www.statped.no

God ASK

Arbeidsoppgåve 3: Følgje barnet sine initiativ

Denne oppgåva passar som tema på ei avdeling i barnehagen. Situasjonen er frileik.

Tenk gjennom kva de som vaksne kan gjere for å sjå kvart einskild barn og følgje initiativa og ideane dei har i leik og kommunikasjon.

  • Korleis ser initiativ til kommunikasjon og leik for eittåringar ut, og korleis bør dei følgjast opp?
  • Likeeins for toåringar? 
  • Og for tre-, fire-, fem- og seksåringar?

Drøft saman og skriv ned tre viktige karakteristika for kvart aktuelt årskull med barn og nokre stikkord for korleis de kan følgje opp slike initiativ. Prøv dette ut i praksis. 

Side 11 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!