Arbeidsoppgåve 1: Bruke videoanalyse | www.statped.no

God ASK

Arbeidsoppgåve 1: Bruke videoanalyse

Tenk ut ein situasjon som du vil ta opptak av. Du skal sjå på kva du sjølv gjer i ein kommunikasjonssituasjon med barnet.

  • Bestem kva for situasjon du vil filme, og kvifor.
  • Planlegg opptaket.
  • Få med både barn og vaksen i biletet. Vis kommunikasjonen.
  • Film i maksimum fem minutt.

Det er lettast om ein annan person kan filme. Den som filmar, må vere klar over kva som er viktig å få fram.

Arbeidsgangen vidare vert slik:

  1. Sjå gjennom filmen. Velg ein eller to korte klipp for analyse.
  2. Vis videoklippa i teamet til ein kollega. Hugs at dette er ei øving på å vise klipp og forklare kva planen din var.
  3. Stopp filmen, spol, finn fram og sjå om igjen nokre stader som de vil analysere nærare.
  4. Få fram synspunkta frå teamet ditt / kollegaen din. Hjelp kvarandre til å finne flest mogleg positive moment som kan byggast vidare på.
  5. Korleis synest du/de at det gjekk? Noter ned forbetringspunkt / det de må hugse på til neste gong de gjer opptak.

Side 41 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!