Arbeidsoppgåve 1: Gi tilgang til kommunikasjon | www.statped.no

God ASK

Arbeidsoppgåve 1: Gi tilgang til kommunikasjon

Observer barnet, ta eventuelt videoopptak. Ta utgangspunkt i barnet sitt utviklingsnivå. Drøft i gruppe:

  • Korleis synleggjer barnet kva han/ho vil eller ikkje vil?
  • På kva måte uttrykker barnet ja og nei?
  • Kor godt forstår barnet at det kommuniserer at det bekrefter/avviser – seier ja/nei?
  • Dersom barnet sine signal eller uttrykksformer (vil avhenge av utviklingsnivå på kva nivå uttrykket kan vere) er uklare; korleis kan de legge til rette for at ja og nei-kommunikasjonen vert tydelegare?

Side 29 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!