Arbeidsoppgåve 2: Lære andre barn | www.statped.no

God ASK

Arbeidsoppgåve 2: Lære andre barn

Drøft i gruppe:

  • På kva måte er den alternative kommunikasjonsforma synleg i barnehagen?
  • Kva kan de gjere for å synleggjere denne kommunikasjonsforma endå meir?
  • Tenk gjennom kva teikn/grafiske symbol som er aktuelle å bruke på mange arenaer. Bestem kven som skal lage dei, og kvar dei skal vere. 

Side 26 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!