Grid Player | www.statped.no

Grid Player

Appen Grid Player er kommunikasjonsverktøy for personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Fakta og tilgjengelighet

Logo gp (Grid Player)

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: iOS 7.0 eller nyere

Utvikler: Cognita AS

 

Appen er et program med et forhåndsprogrammert symbolstøttet ordforråd. I versjonen du laster ned, er det ikke mulig å gjøre individuelle tilpassinger, foruten å endre stemme. Personer med behov for ASK er alle ulike og trenger ulik grad av tilpasning  for å kunne oppnå en funksjonell kommunikasjon. Apper som brukes til dette formålet må derfor tilpasses for å kunne fungere som gode kommunikasjonsverktøy. Den utgaven som ligger fritt til nedlastning, kan fungere i en utprøvingsfase. For å lage egne tilpasninger trenger du en full GRID 3 lisens på en Windows-maskin. Du kan lage oppsett på maskinen din og overføre til Gridplayer på din iOS enhet. I det følgende vil app-en omtales slik at brukere med en slik lisens vil kunne utnytte appen.

I appen kan man velge mellom symbolsystemene Widgit og Symbolstix, samt at det er mulig å legge inn egne bilder og tekst. Disse leses opp av syntetisk tale, som gir brukeren mulighet til selvstendig kommunikasjon. Appen er egnet for personer uten funksjonell tale, som har behov for å kommunisere gjennom bilder/symboler og syntetisk tale. Dette kan for eksempel være personer med afasi, autismespekterforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, cerebral parese, hjerneslag og døvhet.

 • Ved å gi mennesker som helt eller delvis mangler tale, mulighet til å kunne uttrykke seg, åpner man opp for deltakelse i alle sammenhenger hvor det skal foregå læring. Ved å utvide ordforrådet til å innebefatte relevante begrep for ulike undervisningsopplegg/pedagogiske kontekster/fag vil brukeren av app-en få en mulighet til å delta i samtalen, stille spørsmål og komme med innspill, som vil kunne gi muligheter for økt læringsutbytte.

  For eksempel kan det være relevant å lage egne kommunikasjonsoppsett knyttet opp mot tema innenfor et fag, og bruke symbolene/bildene både for at personen skal kunne delta, men også som begrepstrening.

 •  

  Grid Player inneholder tre ferdige norske kommunikasjonsoppsett. SymbolPrat A, SymbolPrat B, FotoPrat og TekstPrat. Oppdelingen er gjort med utgangspunkt i størrelse på ordforråd og hvordan ordene er systematisert. FotoPrat bruker bilder som utgangspunkt for kommunikasjon. SymbolPrat er det enkleste symbolbaserte kommunikasjonsoppsettet, som retter seg mot barn eller personer på et tidligere stadium i språkutviklingen. SymbolPrat B er et mer omfattende oppsett, med mange flere begreper og muligheter for å kunne uttrykke lengre og mer komplekse setninger.  I tekstoppsettet, som passer for personer som kan lese og skrive, er det lagt inn norske ordlister og nesteordforslag. Den syntetiske talen er Acapela, kvinne eller mann.

  For å bruke Grid Player trenger du en Online Grids konto. Du kan opprette en konto via Grid Player App eller logge inn på en eksiterende konto.

  Dersom du ønsker å tilpasse kommunikasjonsoppsettene med egne ord, symboler og bilder, kan du gjøre det med en GRID 3 lisens på en PC med Windows. Oppsettene lages i GRID 3 og lastes opp til Grid Player. Støtte til innkjøp av GRID 3 som kommunikasjonshjelpemiddel, kan søkes gjennom NAV. Se video for et grunnkurs av Grid 2 laget av Cognita.

  Video hentet fra youtube laget av IKT - pedagog

  Tekst utarbeidet i samarbeid med appbibliotek.no.

  • Widgitsymboler
  • SymbolStix symboler
  • ordprediksjon
  • prediksjonsforslag med symboler for å hjelpe til med ordgjenkjenning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!