Til hovedinnhold

Hvem gjør hva? – på ASK-området

Dette er en veileder for deg som er ansatt i barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller ingen talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere.

Bilde viser bruk av pc ask
  1. Kategori: Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Nettressurser, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Utvikler: Statped på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med representanter fra habiliteringstjenesten og NAV hjelpemiddelsentral

I denne veilederen finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon.

I veilederen defineres hjelpemidler som kommunikasjonshjelpemidler, og tjenester som kartlegging, utredning, rådgivning, veiledning og liknende. Veilederen er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med representanter fra habiliteringstjenesten og NAV hjelpemiddelsentral.