Til hovedinnhold

Hvordan jobbe med lese- og skriveopplæring med ASK-brukere

Videoforelesning fra SPOT 2021.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Videoforelesning, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Språk: Norsk

Se video med tegnspråktolk.

Med utgangspunkt i case-beskrivelser deler vi våre erfaringer med arbeid av lese- og skriveopplæring for elever med behov for alternativ supplerende kommunikasjon. Her får du innblikk i ulike arbeidsmetoder, begrensninger, muligheter, fremdrift og kommunikasjonsform. Sentrale stikkord er kontinuitet, struktur, planlegging og ressurser eksemplifisert med appene; Book Creator, Bitsboard, Grapho game, Småord, IntoWords og Ordlek.

Malin Josefine Skurdal

Ann Kristin Tverbekkmo