Til hovedinnhold

Jeg vil delta i samfunnet som alle andre!

Videoforelesning fra SPOT 2021.

  1. Kategori: Videoforelesning, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Teknologierfaringer
  2. Språk: Norsk

Se video med tegnspråktolk.

Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges deltakelse i samfunnet. For Håvard har det også vært viktig å delta i politisk arbeid, og å forberede grunnen for en utdanning som kan kvalifisere for meningsfullt arbeid. Han bruker øyestyrt datamaskin for å kommunisere, og har gjort seg erfaringer gjennom et helt skoleforløp (og livet ellers) hvor bruk av teknologi er helt sentralt, både i skolearbeid, kommunikasjon, sosialt, etc. Håvard Eriksen og Gudrun Tegnander vil dele sine erfaringer med tilrettelegging og oppfølging for at Håvard skulle få en best mulig skolegang.

Håvard Eriksen

Gudrun Tegnander