Til hovedinnhold

Arbeid med undervisningsmateriellet

Arbeid med Minspeak ® trenger ikke nødvendigvis være veldig forskjellig fra det å arbeide med andre typer ASK. Forskjellen er kanskje at dette materiellet har et sterkt fokus på å lære kjernevokabular, og bruke dette i ulike situasjoner. Hvis eleven kan kjernevokabularet vil han høyst sannsynlig oppnå en mye raskere kommunikasjon, enn det han vil få ved bruk av tradisjonelle systemer. Ulike deler av kjernevokabularet trekkes fram i de ulike aktivitetene, og det gis fokus gjennom bruk av spill, leker, bildebøker med mer.

Hva undervisningsmateriellet inneholder

Dette materialet kommer med en kortfattet beskrivelse av hvordan man arbeider med hvert undervisningsopplegg, en liste med fokusordene som denne aktiviteten har fokus på, forslag til hvordan man kan bruke materialet og gjennomføre det. Mange av oppleggene kommer med en eller flere bildebøker i PDF format. Tanken er at disse skal skrives ut, settes i en perm, og brukes sammen med barnet som beskrevet i veiledningen. Bildeboken starter også med en bruksanvisning som en kan velge å bruke, men den er også nyttig for foreldre som vil arbeide med Minspeak ® sammen med barnet. Noen av oppleggene har også utgaver av bøker for eldre barn eller unge voksne. Det finnes også ulike kort og spill som man kan benytte i undervisningen og/eller i aktiviteter hjemme. Bruk din forberedelsestid til å sette deg inn i opplegget, gå gjennom materialet du tenker å bruke, ta utskrifter og sett sammen eventuelle spill, terninger osv.

Modellering

Sammen med beskrivelsen av pakken vil du finne en dokument vi har kalt for huskelapp. Det er nyttig å ha med når du arbeider med fokusordene sammen med eleven(e). De består alle av en liste med ordene som er fokus for denne aktiviteten sammen med den tastekombinasjon som skal til for å uttrykke hvert ord. Vi tror det er nyttig at eleven får se andre utføre tastrykkene, noe vi i denne sammenheng kaller for å modellere. Dette er et ord som blir brukt ofte i beskrivelsene våre. Prøv å modellere så mye som mulig Det betyr at du på talemaskin, på Smartboard eller på en datamaskin med trykkeskjerm utfører tastekombinasjonene som eleven skal lære. Dataprogrammet Nuvoice, kan lastes ned fra leverandørens nettside. Dette er et Windows program som viser skjermbildet til talemaskinen, lar deg betjene dette som om det er en talemaskin, men sender ikke ut noen tale. Programmet egner seg godt til å brukes på en trykkfølsom skjerm eller på et Smartboard.

Automatisering

Minspeak® er laget for at brukeren etter hvert skal kunne utrykke seg raskt, med riktig ordstilling og grammatikk. En viktig grunn til at dette er mulig er tastetrykkene som skal til for å uttrykke et ord, alltid befinner seg på de samme tastene. Overlegget ser alltid likt ut og symbolene endres ikke utenfor aktivtetsraden. Dermed vil det bli mulig etter hvert å kunne automatisere bevegelsene som skal til for å uttrykke de viktigste kjerneordene. Når det skjer vil talehastigheten til brukeren gå drastisk opp. Det kan hende at dette vil være vanskelig for de som benytter alternativ betjening til Minspeak® (bryterstyring, øyestyring, hodemus), men de vil også ha nytte av at skjermbildet er såpass statisk. I din undervisning bør du se til at eleven får brukt kjerneordene så mye som mulig. Gi eleven plass til å utrykke disse ordene, og pass på at eleven får en adekvat reaksjon når ordene uttrykkes. Mange av aktivitetene fokuserer på gjentakelse, prøv ut ordene i ulike sammenhenger og lek med ord.

Tilgjengelighet til talemaskin

Til slutt vil vi fokusere på at dette er en maskin som erstatter helt eller delvis elevens taleorgan. Den må alltid være tilgjengelig for han/henne, som andre barn alltid har sin stemme med seg. Når barnet begynner med Minspeak ® har han tilgjengelig i maskinen et stort vokabular, som han kanskje bare forstår brøkdelen av. Likevel skal han få lov å leke med ordene, han så vel som andre, og kanskje klare å skape den reaksjon hos sine omgivelser når han plutselig bruker et nytt ord/setning i en riktig sammenheng. Det å leke med ord er morsomt, og Minspeak® er morsomt.

Utarbeidelse av materiell

Denne samlingen med aktiviteter er delvis hentet fra nettstedet https://aaclanguagelab.com/. Materialet har blitt tilrettelagt for bruk i Norge. I tillegg finnes det aktiviteter som er utarbeidet av Hilde Fresjarå for bruk i programmet Smart Notebook på Smartboard eller tilsvarende utstyr. Eirin Brænde har laget illustrasjonene til disse applikasjonene. Alt dette kan brukes som det er, eller du kan bruke dette som utgangspunkt for egne opplegg som passer bedre for de elevene du selv arbeider med. Ofte kan et skreddersydd undervisningsopplegg med utgangspunkt i elevens egne interesser være langt nyttigere enn noe som er laget for generelt bruk. Ta utgangpunkt i våre aktiviteter, og del gjerne med andre det du selv har laget. Arbeidsgruppen håper dette kan bli en levende samling med undervisningsopplegg, hvor gode ideer og nyttige undervisningsopplegg kan legges til etter hvert.