Til hovedinnhold

Hvem bruker Minspeak®?

Minspeak®-systemer blir brukt i en rekke land. I tillegg til i mange engelskspråklige land (USA, England, New Zealand, Syd Afrika, m.fl.) blir det også mye brukt i Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia. Minspeak® finnes på åtte språk i tillegg til engelsk. Det er tysk, spansk, fransk, nederlandsk, italiensk, dansk, svensk og norsk.

Minspeak® kan brukes av personer i alle aldre, og av personer som har varierende funksjonsnivå. Det er foreløpig ingen nordmenn som har brukt Minspeak® over lengre tid, og vi må derfor støtte oss til erfaringer fra brukere i andre land.

Det er vanlig å ta utgangspunkt i at de som skal bruke Minspeak® bør ha en språkforståelse som tilsvarer en typisk toåring, eller mer. Da forstår de blant annet enkle språklige oppfordringer.
Mange av dem som ikke kan snakke på grunn av motoriske vansker (f.eks. personer med cerebral parese), kan ha god nytte av Minspeak®. Minspeak® reduserer de fysiske og motoriske kravene for å bruke en talemaskin. Færre trykk gjør det mindre anstrengende å uttrykke seg presist og med grammatikalske bøyingsformer, enn i andre kommunikasjonssystem.
De som bruker Minspeak® raskt og effektivt, har automatisert bevegelsesmønstrene som skal til for å si de mest vanlige ordene og setningene. Dette er motorisk læring som krever øvelse og evne til å automatisere.

Faste motoriske mønster, regler og rutiner som hele tiden vil være de samme, gjør at mange personer med autismespekter-forstyrrelse har god nytte av Minspeak®.
For en del personer med ervervet hjerneskade kan Minspeak®-system være mindre egnet, fordi det setter krav til hukommelse og evne til nylæring. I noen tilfeller kan også personer i denne gruppen ha nytte av Minspeak®.

Talemaskinen kan benyttes med trykkskjerm eller med alternativ betjening som f.eks. øyestyring, hodemus, eller ulike former for bryterstyring. Minspeak® har innebygget symbolprediksjon som gjør at bryterstyring kan gå raskere enn i andre typer talemaskiner.