Til hovedinnhold

Hvorfor bruke Minspeak®?

Minspeak®

  • Støtter utvikling av vokabular.
  • Gir små barn og de med kognitive utfordringer tilgang til enkle ord i vokabularet, men gir også mulighet for at unge og voksne kan få tilgang til et mer komplekst vokabular.

  • Støtter språklig utvikling. Du lærer det mest grunnleggende og funksjonelle i kommunikasjon og etter hvert lærer du å utvide til komplekse setninger.

  • Kan koordineres med lese- og skriveutviklingen. For å kunne snakke med Minspeak® lærer eleven å bruke et visst antall symboler- ikoner- og bruker dem i sekvenser for å si ord. For å kunne lese og skrive må eleven lære seg et visst antall symboler- bokstaver- og bruke dem i sekvenser for å lese/skrive ord.
  • Støtter deltakelse i klasserommet med tilgang til et kjerneordforråd. Eleven kan delta i undervisning fordi alle kjerneordene er tilgjengelige i systemet.