Til hovedinnhold

Tips til foreldre

Foreldre anbefales også å lese Tips til lærere for å få oversikt over bruk og innhold av materiell som er utviklet.

Foreldre er de aller viktigste kommunikasjonspartnerne

Barnet ditt skal lære å kommunisere ved bruk av Minspeak®, for at det på sikt så langt det er mulig skal kunne snakke om hva det vil, med hvem det vil. Foreldrene er barnets viktigste støttepersoner, samtalepartnere og rollemodeller. For at barnet skal lære å bruke Minspeak®, må foreldre også bruke det. Dere må være modeller! Meningsfull kommunikasjon i hverdagen legger grunnlaget for at daglig bruk blir en vane. Øvelse gjør mester – det går ikke an å lære for eksempel spansk uten å bruke det sammen med noen. Det samme er tilfelle når en skal lære å uttrykke seg med Minspeak®.

Etabler gode vaner

Ha alltid talemaskinen lett tilgjengelig. Venn deg til å kommentere med den.
For eksempel: Bruk kombinasjonene som kommer frem ved å trykke på dette ikonet ikombinasjon med et av de andre ikonene som er aktuelle på maskinen.

Her kan du ved hjelp av to trykk si mange uttrykk som passer i svært mange situasjoner i det daglige. (Blant annet: Takk, unnskyld, kult, hjelp, og mange flere). Gjør det til en vane å bruke disse uttrykkene ofte når det faller naturlig, og vis barnet ditt hvordan du sier de ulike tingene.

Utforsk Minspeak® sammen med barnet

Det tar tid å lære og kommunisere med Minspeak. Det anbefales at alle som har mye kontakt med barnet lærer seg å bruke talemaskinen best mulig, slik at man modellerer underveis. Det vil alltid dukke opp ord og fraser som man ikke kjenner. Da kan foreldre og barn utforske Minspeak® sammen. Prøv gjerne å gjette hvordan man sier en ting før man slår opp ordet på maskinen.

Skriv ut huskelapper med ikon-sekvenser

Du kan selv skrive ut ikon-sekvenser fra Minspeak® – programmet. Ved å henge opp og ha tilgjengelig huskelapper på sentrale steder hjemme, kan det bli lettere å buke talemaskinen. Her er et eksempel:

Jeg vil se på TV:

Oversikt over ordklasser og ikon-sekvenser finner du også på plakaten: «Minspeak® 84 ordstrategi». Denne bør være tilgjengelig, for eksempel kan det være lurt å henge den på veggen.

Idéer til hjemmeaktiviteter

Disse forslagene er utarbeidet av Rikke Koch-Poulsen.

  • Les gjennom idéforslagene.
  • Velg ut en eller to oppgaver som passer for dere, i deres hverdag.
  • Hold på med de samme oppgavene over tid. Da vil det dere sier bli automatisert. Det vil variere fra barn til barn om det er passelig å holde på en eller to uker, eller en hel måned før dere skifter aktiviteter.
  • Det er fint om også andre i familien og barnehagen/skolen er informert om hva dere øver på.

Oppgave 1

Gjem fem ting i en plastpose. La barnet ta en ting og kjenne på den gjennom posen. Spør med talemaskinen: «Hva er det?» La barnet svare med talemaskinen. Bytt på å spørre og svare.

Oppgave 2

Vis barnet forskjellige ting og bilder (for eksempel en billedbok, eller bilder på et nettbrett) og spør med talemaskinen: «Hva er det?» «Hvem er det?» «Hvilken farge har den?» «Er den stor eller liten?»

Oppgave 3

Spør: «Hva skal du?» hver gang du ser at barnet er på vei et sted. Hvis barnet peker eller gjør tegn til svar, så setter du ord på det med talemaskinen: «Du skal……». Etter hvert som barnet har mer erfaring og større ferdigheter, kan du forvente at det selv skal svare i hele setninger.

Oppgave 4

Spill Lotto eller Memory.
Bytt på å være den som sier hva bildene viser. Alt etter hvilket nivå barnet er på, kan du stille krav til barnet om det skal si «Hvem har….»/»Det er en….», eller om det er nok å uttrykke seg med enkeltord på talemaskinen.

Oppgave 5

Få læreren til å velge ut og sende med hjem en lettlesbok hver eller annenhver dag. Les boka for barnet. Etterpå snakker dere med talemaskinen om innholdet i boka; om hva den handlet om. Du kan også stille spørsmål som «hvilket dyr var med i boka?», eller «hvilken farge har guttens bamse?» Barnet skal svare ved bruk av talemaskinen.

Oppgave 6

Spør barnet: «Hvordan har du det?», både om morgenen, etter skoletid og om kvelden. Ikke bruk lukkede spørsmål som kan besvares med «ja og nei». Du skal altså unngå å spørre: «Har du det bra?» Hjelp barnet slik at det også kan spørre dere foreldre det samme spørsmålet med talemaskinen.

Oppgave 7

Sett av 15 minutter hver dag f.eks. etter skoletid eller ved kveldsmaten, der dere snakker om dagen i dag. Den voksne spør ved bruk av talemaskinen, og hjelper barnet til å svare på spørsmålet. Still åpne spørsmål.
Eksempel:
• «Hva har du gjort på skolen i dag?»
• «Hvem har du lekt med i friminuttet?»
• «Hva gjorde du på biblioteket?»
• «Hva gjorde dere på svømmingen?»

Den voksne hjelper deretter barnet til å spørre tilbake: «Hva har du gjort i dag?», og den voksne svarer med talemaskinen.

Oppgave 8

Ha en liten bamse, ballong eller ertepose som dere bytter på å legge et sted. Spør barnet ved hjelp av talemaskinen: «Hvor er bamse?» og la barnet svare. Hvis barnet peker eller bruker tegn, så svarer du «Ja, den er på…..» med talemaskinen. Har barnet en del erfaring med å bruke talemaskinen kan du sette krav om at det skal svare i hele setninger heller enn med enkeltord.
Dere kan velge å arbeide med kroppen (på hodet, på foten, osv.) en dag, arbeide med møbler neste dag, osv., eller blande steder fra forskjellige kategorier.
Husk å bytte på å være den som spør: «Hvor er bamse?»

Oppgave 9

Ring/skype til en venn/besteforeldre/nabo/ far i garasjen.
Hvis barnet har valgmulighet, så spør barnet hvem det vil ringe til og la det svare via talemaskinen.

Avtal med barnet, hvilket spørsmål dere vil stille personen dere ringer til. Ring opp. Hjelp barnet med å si: «Hei. Det er …» «Hvordan går det?» «Ha det».
Husk å ha avtalt med den dere ringer til, at dere ringer kl…..? Personen som dere ringer til må vite at han/hun kun skal svare på barnets spørsmål, og så kunne stille samme spørsmål tilbake. Dere skal ikke i denne situasjonen innlede lange samtaler – husk at det er en treningssituasjon.

Oppgave 10

Lek med dukker eller biler.
Med talemaskinen kan dere bytte på å fortelle hva dukken/bilen skal gjøre.
Det er nok at du som voksen setter ord på det dere skal leke. Husk å vise barnet hvor ordet ligger på talemaskinen.

Oppgave 11

Øv på ordene «mer» og «ferdig». Bruk for eksempel et nettbrett med spill som barnet liker å spille. La barnet spille 2-3 minutter, og så sier du «min tur» og tar nettbrettet. Så spør du barnet «Vil du mer, eller er du ferdig?» Mens du sier dette, viser du barnet ordene «mer» og «ferdig» på talemaskinen. La så barnet svare. Gjenta så mange ganger som passer for ditt barn, men minst 3 ganger.