Til hovedinnhold

Tips til lærere

Bruk av materiell som er utviklet

Materiellet som ligger på denne siden er kun utgangspunkt for å komme i gang med Minspeak®. Materiellet er basert på fokusord som til dels befinner seg innenfor samme ordklasse, for eksempel verb, adjektiv eller spørreord. Vi anbefaler at alle som har kontakt med eleven får oversikt over hvilke fokusord som det jobbes med til enhver tid.

Innenfor hvert tema ligger det oppgaver som er delt inn i:

 • Beskrivelse av oppgaven
 • Huskelapper som kan skrives ut. Lappene hjelper lærer og elev til å huske hvordan man finner ordsekvensen på talemaskinen
 • Materiell (bøker, spill og liknende).

Bruk av læringsressurser og evaluering

Vi har også lenket til nettbaserte læremidler. Læremidlene er koblet til ordklasser og fokusord som trenes i oppgavene. Andre læremidler og apper som brukes på skolen kan også benyttes til å trene på fokusordene. Det anbefales å forhåndsteste hvordan Minspeak® kan brukes for å løse oppgaver som gis i læremidlene. Man bør også teste hvordan Minspeak® kan benyttes til å evaluere læring på skolen.

Bruk av Smartboard

Det er laget oppgaver til Smart Notebook som ligger på denne siden. Her kan man vise hvordan man bygger opp ordsekvenser innenfor ordklassene samtidig som man flytter figurer på siden. Noen av oppgavene lenker også til Google bilder eller Youtube. Film og bilder kan være gode kilder til å lære begreper innenfor ulike tema og ordklasser. Det anbefales også å lete etter aktuelle oppgaver for å trene ordklasser på www.smartskole.no

Minspeak® – programmet bør også være installert på maskinen som er koblet til Smartboard eller en annen interaktiv tavle. Da kan læreren modellere aktuelle setninger på tavlen.

Skriv ut ikon-sekvenser

Huskelappene som er laget til materiellet som ligger på denne siden er kun eksempler på ikon-sekvenser som er aktuelle å lære. Læreren kan selv skrive ut ikon-sekvenser fra Minspeak® – programmet. Ikon-sekvenser anbefales å brukes for eksempel til:

 • Å merke gjenstander i klasserommet
 • Å symbolisere bøker
 • Å lage egne spill

Oversikt over ordklasser og ikon-sekvenser finner du også på plakaten: ”Minspeak® 84 ordstrategi”. Denne bør henge på veggen i klasserommet.

Utforsk Minspeak® sammen med eleven

Det tar tid å lære å kommunisere med Minspeak®. Det anbefales at læreren og andre som har mye kontakt med eleven lærer seg å bruke maskinen best mulig, slik at man modellerer underveis. Det vil alltid dukke opp ord og fraser man ikke kjenner. Da kan lærer og elev utforske Minspeak® sammen. Prøv gjerne å gjette hvordan man sier en ting før man slår opp ordet på maskinen. Det er også laget en oversikt over begrunnelse for ordsekvenser i alle kjerneord i Minspeak®. Bruk gjerne denne – og lag gjerne egne forklaringer.

Av og til vil ikke det man skal si finnes som ferdig ordforråd på maskinen. Man kan legge inn egne ord i aktivitetsraden. Man kan også diskutere strategier for å si dette på en annen måte.

Del ideer og materiell med andre lærere

Gode ideer til opplæring av Minspeak® oppstår først og fremst blant de som jobber med elevene. Del gjerne ideer og materiell til opplæring med andre lærere som jobber med det samme, for eksempel via sosiale medier. Mange ideer kan også benyttes av lærere som gir opplæring i andre kommunikasjonssystemer enn Minspeak®.

Andre tips

Det er mange måter å lære å kommunisere med Minspeak®. Nedenfor kommer noen ideer som andre lærere har delt:

 • Erte hverandre med Minspeak®
 • Bruk bøker med spørsmål som skal leses og besvares
 • Lag vitser og gåter med Minspeak®
 • Lag teaterforestillinger med Minspeak® (for eksempel ”De tre Bukkene Bruse”)
 • Bruk apper – for eksempel til å lage bøker
 • Lag egne bøker til elevene – for eksempel ”Boka om meg” eller ”Min Tallbok”
 • Bruk apper eller bøker som kan brukes til å lete etter ting – for eksempel ”Finn Willy”
 • Bruk spill, leker og konkreter
 • Bruk godteri eller annen mat for at elevene skal lære å be om det de ønsker eller snakke om noe de liker via talemaskinen
 • Foreldrekvelder med case: «Hvordan uttrykker man dette?»
 • Temafester med Minspeak® – for eksempel ”Smoothie – fest” ”Julefest”. Bruk talemaskinen til å snakke om temaene. Det kan for eksempel være hvordan man bestiller en smoothie eller hva man snakker om til jul
 • Tenk ”MMM” – ”Modeller, modeller, modeller”!