Til hovedinnhold

Den nye eleven

Mål: Bruke konjunksjoner til å uttrykke kompliserte setninger.

Fokusord

 • Fordi
 • Og
 • Hvis
 • Mens
 • Da
 • Derfor
 • Eller
 • Jo
 • At
 • Som
 • Men

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Modellere fokusordene. Forklar at konjunksjoner binder ord, uttrykk og setninger sammen.
 • Vis noen eksempel-setninger for eleven og be dem fortelle deg hvilke av fokusordene du brukte i setningen. For eksempel: "Vi tok lunsj og vi spiste pizza."
 • Be eleven å lage setninger med alle fokusordene.
 • Les boken "Den nye eleven" med elevene. Første gang: Be dem om å identifisere alle fokusord når de dukker opp i historien. Andre gang du leser historien: Be dem om å finne så mange ord de kan med sin maskin.
 • Be eleven svarer på spørsmål på slutten av historien ved hjelp av sin talemaskin. Hvis de ikke vet hvordan de skal svare på et spørsmål, modellere svaret ved hjelp av maskinen, og be dem om å prøve igjen.
 • Finn andre konjunksjoner på talemaskinen. Snakk om disse ordene og lag setninger der dere bruker dem.