Til hovedinnhold

Første skoledag – spørsmål

Mål: Stille enkle spørsmål.

Fokusord

 • Hvem
 • Hva
 • Når
 • Hvor
 • Hvordan
 • Heter
 • Skole
 • Klasse
 • Lærer
 • Venn
 • Lunsj
 • Friminutt
 • Plass
 • Time
 • Sommer

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Modellere ordene hvem, hva, når, hvor og hvordan. Be eleven å finne ordene på sin talemaskin.
 • Modellere spørsmålene i boka. Be eleven si hele spørsmålet. Modellere svarene og la dem gjøre det samme. Pass på at nødvendig informasjon er lagret i talemaskinen (det vil si: navn på skolen, lærers navn, venners navn).
 • La eleven bruke sin talemaskin til å intervjue andre elever i klassen og i andre klasser ved hjelp av spørsmålene fra boka.
 • Se etter andre bøker på riktig lesenivå som inneholder spørsmål. Les boka sammen. Be eleven å si ordene i historien med sin talemaskin.
 • Koble talemaskinen til en PC. Be eleven bruke sin maskin til å skrive alle fokusord inn i et Word-dokument – for eksempel som et brev med spørsmål til andre.
 • Be eleven lage en "om meg" bok. La dem lage en side som besvarer hvert spørsmål i "første skoledag – boka”. Bruk magasiner og/eller internett for å finne bilder på hver side. Du kan også bruke et kamera til å ta egne bilder rundt på skolen, eller tegne.
 • Snakk om elevens dag. Hvilke spørsmål trenger han eller hun å stille gjennom dagen? Praktiser og modeller ulike situasjoner.