Til hovedinnhold

Fortell meg

Mål: Snakke i fullstendige setninger.

Fokusord

Avhengig av elev

Materiell

Oppgaver

  • Snu et ”Fortell meg- kort”.
  • La eleven bruke sin talemaskin for å fortelle om situasjonen beskrevet på kortet. Sørg for at eleven bruker hele setninger.
  • La eleven skrive svarene inn i et Word – dokument.
  • Du kan også spille dette som et lagspill. Hver gruppe arbeider med et kort sammen.
  • Sett tidtaker på tre minutter og spill det samme som beskrevet tidligere. Når tidtakeren går av, la en gruppe lese svaret høyt.