Til hovedinnhold

Hvis jeg kunne lære hunden min 7 ord

Mål: Bruke verb i imperativ.

Fokusord

 • Snu
 • Se
 • Finn
 • Åpne
 • Lik
 • Sitt
 • Lukk

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Modellere fokusord på talemaskinen. Oppmuntre eleven til å bruke disse ordene i løpet av dagen.
 • Skriv ut og sett sammen terningen som følger med denne leksjonen. Be eleven rulle terningen og finne ordene på sin talemaskin. Lek Kongen befaler med ordene.
 • Øv på å finne ordene og oppmuntre eleven til å si ordene i løpet av dagen i løpet av daglige aktiviteter. Det kan være lurt å identifisere to aktiviteter daglig i timeplanen der kjernevokabularet kan brukes. Fortell andre elever og ansatte på skolen hva de kan gjøre for å forsterke ordene dere jobber med.
 • Les boken med eleven. Første gang, modellere fokusord for eleven på talemaskinen. Den andre gangen, mens du leser, la eleven finne så mange av de aktuelle ordene de kan når de dukker opp i historien.