Til hovedinnhold

Klar, ferdig, gå!

Mål: Eleven skal bruke kjerneordene funksjonelt i ulike situasjoner.

Fokusord

 • Stopp
 • Snu
 • Fort
 • Langsomt
 • Ta
 • Gå på
 • Gå av
 • Snu fort
 • Snu langsomt
 • Ta den
 • Snu den

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Gå - bruk ordet for at eleven skal be om å bli dyttet på husken (dissa). Si: «klar, ferdig…..». Dette er et sterkt verbalt prompt.
 • Stopp - modeller ordet når du stopper huska, og la eleven fortelle når han/hun er ferdig ved å si «stopp».
 • Snu - mange elever liker å snurre på huska.
 • Fort / langsomt - oppmuntre eleven til å bruke ordene for å regulere farten på huska

To-ords nivå:

 • Gå på - modeller dette uttrykket før dere starter, for at eleven skal lære preposisjonen «på».
 • Gå av - gå på huska selv. La eleven be deg om å «gå av».
 • Ta den - når dere skal rive ned et tårn

Ekstraoppgaver

 • Eleven skal skrive fokusordeneordene. Bruk stor font. Skriv ut.

Rive ned tårn

Bygg sammen et tårn av tomme pappesker. Sett det i nærheten av husken. La eleven bruke talemaskinen til å bestemme hva som skal skje, f.eks. «ta den», «snu den», osv. Prøv om eleven selv klarer å sparke ned tårnet mens han/hun husker. Prøv igjen, liggende på magen, og velt tårnet med hendene. Modeller fraser som: «Fort», «langsomt», «gå av».

Stå på husken

Eleven står på husken. Om eleven er i stand til det, la han/hun lage fart og huske selv. Alternativet er at du gir han/henne fart. Etterpå skal eleven snakke om hva han/hun gjorde. «Gå på» og «gå av», «fort», «langsomt», osv.

Erte krokodillen

Mal ei klesklype og lim på plastøyne for å lage krokodillen. Skriv ut og klipp ut 5 bilder av apekatter – de kan eventuelt lamineres for å vare lenger. Ha litt Glue tack bak på hver ape, og heng dem i et «tre» (f.eks. på stol eller bord.) Si eller syng versene og la eleven snappe ned apekattene med klesklypa

Fem små apekatter (mel: «Har du hørt historien om 3 små fisk?», og mange andre)

Fem små apekatter lekte i noen trær.
De ertet krokodillen: ”Du kan ikke ta oss her!”
Men så kom krokodillen, så diger og så svær.
GLEFS!!! Så var det bare fire der!

Fire små apekatter…
Tre små apekatter…
To små apekatter…

En liten apekatt lekte i noen trær.
Han ertet krokodillen: ”Du kan ikke ta meg her!”
Men så kom krokodillen, så diger og så svær.
GLEFS!!! Så var det ingen aper der!

Du kan også se «5 små apekatter» på Youtube. La eleven bruke talemaskina for å fortelle hva som kommer til å skje. Vil krokodillen stoppe? Vil den bevege seg «fort» eller «langsomt?» Vil apekattene «gå på» eller «gå av» treet?