Til hovedinnhold

Mine venner og jeg

Mål: Bruke pronomen og verb i enkle setninger.

Fokusord

 • Jeg
 • Han
 • Hun
 • Det
 • Er
 • Ikke

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Modellere og lær vokabular i leksjonen.
 • Forklare bruken av pronomen, jeg, han, hun og det, hvis eleven ikke kjenner dem.
 • Spill et spill der du modellerer frasene "jeg er" og "jeg er ikke". For eksempel: "Jeg er en lærer - jeg er ikke en sebra." La eleven gjøre det samme. Lag morsomme eksempler slik at eleven kan se forskjellene.
 • Spill spillet med flere elever. Få elevene til å si "han er", "han er ikke", "hun er" og "hun er ikke" når de snakker med sine venner.
 • Spill spillet igjen med gjenstander eller bilder av dyr. Denne gangen bruker uttrykkene "den er" og "den er ikke".
 • Les boken "Mine venner og jeg” med eleven.
 • Be eleven å lage sine egne setninger basert på eksemplene i boka. La dem bruke de riktige pronomen og verb. De kan velge å fylle ut sine egne endinger i setningene. Hvis de svarer galt, modeller riktig svar og be dem om å prøve igjen.
 • Koble talemaskinen til en datamaskin. La eleven skrive målordene inn i et Word-dokument ved hjelp av sin talemaskin.
 • Skriv "Jeg er ikke.." dikt. La eleven skrive et dikt på fire linjer, hvor tre av linjene begynner med setningen "Jeg er ikke ... " og til slutt bruke uttrykket "Men, jeg er ...."
 • Skriv flere dikt om venner, familie og kjæledyr som bruker uttrykkene «Han er ikke ...", "Hun er ikke ...." og "Den er ikke ...."
 • Lag et venneskip. Skjær en seilbåt ut av kartong. På seilet kan elevene skrive setninger om hva en venn er. For eksempel "en venn er snill," "en venn er morsom." På vannet kan personen skrive setninger om hva en venn ikke er.