Til hovedinnhold

Motsetninger

Mål: Lær hvordan man kan bruke adjektiv til å beskrive motsetninger.

Fokusord

 • Kald – varm
 • Ny – gammel
 • Kort – lang
 • Langsom – rask
 • Tykk – tynn
 • Ung – gammel
 • Vond – god
 • Mørkt – lyst
 • Tom – full
 • Tung – lett

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Modellere alle fokusord på elevens talemaskin. Be eleven om å si hvert ord.
 • Benevn et av adjektivene fra ordlisten og be eleven til å bruke sin talemaskin til å si det motsatte av hvert ord. Hvis de har problemer, modellere riktig svar og be dem om å prøve igjen.
 • Les boka "Motsatt" sammen. Ordene i hver bok består av motsatte par. Før du blar om på siden, spør eleven hvis de kan finne det motsatte av ordet. Snu siden og se om de er riktige. Hvis de svarer galt, modeller riktig svar og be dem om å prøve igjen.
 • Spill "Motsatt-spillet" med eleven. Bruk terning og spillbrikker. Be eleven rulle en terning og flytter markøren sin. De kan da bruke sin talemaskin for å fortelle deg det motsatte av ordet. Hvis de er feil, kan de ikke flytte brikken. Modellere riktig respons for å fortsette spillet. Du kan også spille en variant av spillet ved å kreve at eleven til å bruke den motsatte ordet i en setning før dere går videre i spillet.
 • Bruk fotografier for at eleven skal kunne skape sin egen motsatt-bok. La dem bruke sin talemaskin til å skrive en setning om hvert bilde. Bildene kan omfatte motsatte par som "glad og trist", "dag og natt" eller "stor og liten."