Til hovedinnhold

Pronomen

Her finner du oppgaver om pronomen delt inn etter språknivå.

Pronomen

Pronomen kan stå i stedet for et egennavn eller et fellesnavn.

Begynner

Alt om meg

Snakkekort

Følelser

Litt øvet

Mine venner og jeg

Snakkekort

Avansert

Fortell meg

Snakkekort

Oppgave i Smart Notebook

Denne oppgaven gir mulighet for å jobbe med temaet ”Alt om meg” i Smart Notebook.

Last ned oppgave (Smart notebook-fil)

Beskrivelse av sidene

  1. Lim inn et bilde av eleven – eller la eleven tegne seg selv på tavla
  2. Spinn med hjulet for å vise ulike farger. Snakk om fargene med talemaskinen
  3. Bygg noe med fargeklosser. Snakk om fargene med talemaskinen
  4. Lim inn et bilde av elevens favorittdyr (Søk med Google) eller tegn dyret
  5. Lim inn et bilde av elevens favorittrett (Søk med Google) eller tegn maten
  6. Husk å bruke talemaskinen aktivt underveis.