Til hovedinnhold

Se – kom igjen!

Mål: Lage enkle setninger med verb.

Fokusord

 • Jeg
 • Du
 • Kommer
 • Går
 • Arbeider
 • Spiller
 • Maler
 • Skriver
 • Lager
 • Leser
 • Spiser
 • Drikker
 • Hjelper
 • Sover
 • Slapper av

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Modellere hvert fokusord eller uttrykk på talemaskinen. Demonstrere ordet eller vis eleven en konkret representasjon av uttrykket.
 • Les boka ”Hva gjør jeg?” med eleven. Be eleven lese fokusordene når de dukker opp. Modellere bruken av alt vokabular i boken.
 • Utvid gjerne setningene med flere ord – for eksempel: Jeg spiser is, jeg spiser fisk…Jeg leser en bok, jeg leser et ukeblad…