Til hovedinnhold

Snakkekort

Mål:

Begynnere: Øke opp antall uttrykk som de kan bruke

Litt øvet: Snakke i enkle, fullstendige setninger

Øvet: Fortsette å snakke i fullstendige setninger

Fokusord

Vil variere med gruppe og situasjon

Materiell

Snakkekort

Begynnere:

Litt øvet:

Øvet:

Oppgaver

  • Bruk snakkekortene sammen med elevene. La dem bruke talemaskinen for å svare på spørsmålene så godt de kan. Demonstrer svar om elevene står fast. Godta enkle setninger og uttrykk.
  • Bruk kortene på ulike måter – f.eks. at eleven velger et kort fra bunken.
  • For elevgruppene «Litt øvet» og «Øvet» kan det være aktuelt å velge fra alle kategoriene. Når dere spiller med snakkekortene – snakk med elevene om at det kan være mulig med ulike svar. Vær sikker på at de skjønner at det kan være mange forskjellige svar på spørsmålene.
  • Når et snakkekort kommer om igjen, oppmuntre da elevene til å svare på en annen måte enn det de gjorde forrige gang.
  • Når du leser fortellinger med elevene, spør dem tilsvarende spørsmål som de som står på snakkekortene. Modeller (vis dem) mulige svar dersom det er vanskelig for dem å svare.
  • Still elevene liknende spørsmål i løpet av dagen slik at de får rikelig anledning til å øve. Vær nøye med å modellere svarene dersom det er vanskelig for dem å svare.
  • La elevene spille snakkekort i en jevnaldergruppe. Oppmuntre barna til å diskutere mulige svar, og hjelp dem til å svare med talemaskina.
  • For elevgruppen «Øvet»: Lag egne kort, og egne spørsmål