Til hovedinnhold

Utropsord

Her finner du oppgaver om utropsord delt inn etter språknivå.

Utropsord

Utropsord er en ytring som kan stå alene og samtidig gi mening. Utropsord kalles også interjeksjoner.

Begynner

Hei!

Uttrykk

Hjelpe andre