Til hovedinnhold

Verb

Her finner du oppgaver om verb delt inn etter språknivå.

Verb

Verb uttrykker en handling . Det forteller oss hva noen gjør eller hva som hender. Verb kan bøyes nåtid, fortid og framtid.

Begynner

Se - kom igjen!

Hvis jeg kunne lære hunden min 7 ord

Klar, ferdig, gå

Litt øvet

Hva liker du å gjøre?

Oppgave i Smart Notebook

Denne oppgaven gir mulighet for å bygge opp ordsekvenser med ikoner. Hver side gir tilgang til ulike verb som kan bøyes i alle verbformer.

Last ned oppgavene her (Smart notebook-fil)

Huskelapp 1 (PDF)

Huskelapp 2 (PDF)

Huskelapp 3 (PDF)

Bruk av ressursen

  • Dra ikonene opp til visningsruten (oppe til høyre) for å sette sammen ikonene som representerer verbene i Minspeak®
  • Det er laget huskelapper for hver side. Disse kan skrives ut og brukes sammen med oppgavene
  • Sidene med tegninger/figurer gir mulighet til å flytte figurene på skjermen og snakke om hva verbet betyr
  • Noen ganger må man dikte en historie rundt figurene for å forklare verbet
  • Det er også mulig å lime inn egne bilder på sidene
  • Sidene med lenker til Google og Youtube gir mulighet for å hente inn bilder som representerer verb, og se video. Søk etter ordet - gjerne på engelsk, så får du flere treff
  • Husk å bruke talemaskinen aktivt underveis.

Andre måter å jobbe med verb

  • Lag tankekart med utgangpunkt i hvert verb. Du finner ideer til bruk av tankekart på www.appbibliotek.no/inspiration-maps
  • Lek ”Kongen befaler” med de aktuelle verbene