Til hovedinnhold

Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Dette heftet handler om å lage og aktivt bruke en plan for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Sammen med heftet finner du også en eksempelmal du kan laste ned. Malen har felter for utfylling slik at dere kan ta den i bruk i deres arbeid.

Forsidebilde med tittel, en person i rullestol som bruker øyestyring. Voksne rundt et bord som ser på en skjerm barn som bruker ASK
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 2. Format: PDF og DOCX
 3. Utgiver: Statped

I denne ressursen får dere i laget rundt personen som bruker ASK råd om hvordan dere kan planlegge og jobbe systematisk med oppfølging av ASK tiltak og egen kompetanseutvikling. Gjennom lett tilgjengelig teori, eksempler og utsagn fra ulike fagpersoner gir den innsikt i hva den enkelte i laget rundt kan bidra med og få ut av å delta i arbeidet med å lage en plan for oppfølging av ASK. Dette er noen av de som kan være aktuelle å ha med i arbeidet med ASK-planen:

 • personen som bruker ASK
 • foreldre/foresatte/verge til han/hun som bruker ASK
 • andre privatpersoner som er viktige i hans/hennes liv
 • barnehage; barnehagelærer, spesialpedagog, fagarbeider/assistent, styrer/daglig leder
 • PPT
 • logoped
 • skole; lærer, lærerassistent, spesialpedagog, spesialpedagogisk koordinator, inspektør og rektor
 • avlastning eller bofellesskap: ansatte og enhetsledere, brukerstyrt personlig assistent
 • helsepersonell i kommunen, for eksempel, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier

I videoen nedenfor får du en innføring i hvordan du kan jobbe med planarbeidet.

Team som skal samarbeide om ASK-oppfølging, vil ha god nytte av detaljert planlegging. Å støtte personer i å ta i bruk ASK og utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap,ferdigheter og oppmerksomhet overfor barrierer.

Det krever også:

 • en kommunikasjonspartnere som bruker ASK, slik at personen får være i et språkmiljø hvor ASK brukes aktivt
 • en krever positiv holdning til, og tro på, ASK.
 • at kommunikasjonspartnere møterpersonen som bruker ASK med forventning ommestring.

Samarbeid mellom arenaene personen deltar på er avgjørende for at en person som benytter ASK kan forstå og bli forstått, på alle arenaer. I malen kan dere få frem en samlet oversikt over behovet for kompetanse, for eksempel i skole og avlastning, og dette kan bidra til samarbeid om felles kompetanseheving.