Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

I denne e-læringen får du en innføring i tegn-til-tale. Tegn-til-tale er en alternativ eller supplerende kommunikasjonsform. Tegn-til-tale kan benyttes av barn, unge eller voksne som har nedsatt hørsel eller som av andre årsaker har utfordringer knyttet til bruk av tale.

Se filmen under og hør Ena Bolognese sin oppfordring om å gå i gang med å bruke tegn så tidlig som mulig – for det er gøy å gjøre seg forstått sammen!

Målgruppe: Ansatte i PPT, barnehage, skole. E-læringen er og for alle andre som møter barn, unge eller voksne som bruker, skal brukeeller vil ha nytte av at andre bruker tegn-til-tale.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan søke en systemtjeneste for råd og veiledning i gjennomføring av e-læringen.

Antatt tidsbruk:

  • 2 timer til å gå gjennom modul 1 og 2.
  • 2 x 3 timer til praktisk arbeid med innhold i modul 3 og 4.