Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

Modul 1 - Bruk av e-læringen og andre ressurser

Modul 1 handler om hvordan e-læringen om tegn-til-tale kan gjennomføres, enten når flere skal bruke den sammen eller når du gjennomgår den på egenhånd.

I kapittel 1.2 finner du beskrivelse av hvordan du kan bruke tegnordboken og tegnbanken. Tegnordboken og tegnbanken vil være dine hovedressurser når du skal bruke tegn-til-tale. I modulen får du beskrivelse av hvordan du kan bruke disse ressursene. Du finner også oppgaver for å kunne øve på å bruke disse to.

I kapittel 1.3 Andre ressurser finner du flere læringsressurser om tegn-til-tale som er nyttige å supplere med. Der vil du også finne læringsressurser for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som omhandler bruk av både tegn-til-tale og grafiske symboler.

Se filmen under og hør Hill Irene Remlo fortelle om e-læringen - som er for alle som vil bruke tegn i det daglige.

Læringsmål

Side 2 av 31

Tegnordbok.jpg

Tegnbanken.jpg