Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

1.1 Anbefaling for gjennomføring

For et rikt språkmiljø anbefaler vi at e-læringen gjennomføres av flest mulige fra miljøet til personen som skal bruke tegn-til-tale. Videre bør alle som skal bruke tegn-til-tale laste ned appen tegnordboken. Den er nødvendig for å lære tegn ved gjennomføring av e-læringen og for videre bruk av tegn-til-tale.

Gjennomføring av e-læringen kan med fordel ledes og organiseres av enten enhetsleder eller PP-rådgiver, eller i et samarbeid.

Foresatte eller andre nærpersoner bør inviteres med i arbeidet.

Gjennomføres e-læringen for grupper kan modul 1 og 2 gjøres individuelt som forarbeid til praktisk arbeid med modul 3. Her er det lagt opp til at dere gjennomgår temaene i oppsatt rekkefølge og at dere arbeider felles med å

  • følge opp refleksjonsoppgaver fra modul 1 og 2
  • se videoer og gjennomføre oppgaver med bruk av tegn i modul 3
  • gjøre avsluttende oppgave i modul 4

Gjennomfører du på egenhånd anbefaler vi at du gjør oppgavene i modul 3, hvor du skal bruke tegn, foran et speil.

Side 3 av 31

Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan søke en systemtjeneste for råd og veiledning i gjennomføring av e-læringen.