Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

1.4 Oppsummering

I denne modulen har du fått en innføring i hvordan e-læringen om tegn-til-tale kan gjennomføres, enten når flere skal bruke den samtidig eller når du gjennomgår den på egenhånd. Du har hørt Hill Irene Remlo fortelle om e-læringenog at den kan brukes av alle som vil bruke tegn i det daglige. Videre har du fått mulighet til å øve på å bruke tegnordboken og tegnbanken. Du har i tillegg fått informasjon om hvor du finner andre ressurser for bruk av tegn-til-tale, og litt om innhold i disse. Til slutt har du fått informasjon om læringsressurser som omhandler bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) dersom det er behov for andre kommunikasjonsformer i tillegg til tegn-til-tale.

Side 6 av 31