Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

2.1 Hva er tegn-til-tale

Tegn-til-tale regnes som en kommunikasjonsform under alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og baserer seg på det talte språket. Det betyr at man snakker morsmålet sitt, og bruker tegn som visuell støtte til talen.

I tegn-til-tale bruker vi tale til hele setningen samtidig med at vi gjør tegnet for utvalgte enkeltord. Vi setter tegn til det meningsbærende innholdet i setningen. Utvelgelsen av hvilke ord som settes tegn til avhenger av hva sender og mottaker er opptatt av å kommunisere.

Som i all kommunikasjon er det i tegn-til-tale viktig å være bevisst på å bruke blikk, mimikk og gester. Mimikk og gester har betydning for meningsinnholdet og bidrar til å gjøre kommunikasjonen mer visuell og tydelig. Tegn-til-tale kan også brukes i kombinasjon med grafiske symboler og skrift.

Fordeler med å bruke tegn-til-tale:

  • Tegn-til-tale kan bidra til at små barn som enda ikke kan uttrykke seg muntlig, kan komme tidligere i gang med å uttrykke seg til sine omgivelser.
  • Tegn-til-tale kan være en inngangsport eller oppstart for de som senere velger å bruke tegnspråk som sitt språk.
  • I Tegn-til-tale brukes hendene spontant. Tegn-til-tale gjør det derfor lett å kommentere det som skjer “her og nå”.
  • Tegn oppfattes gjennom syn, i tillegg til at ordet kan oppfattes gjennom hørsel. Bruk av tegn, i tillegg til tale, kan gjøre det enklere å etablere felles oppmerksomhet mot det en snakker om.
  • De mange illustrative og naturlige tegnene som brukes i tegn-til-tale kan hjelpe med å forstå det som kommuniseres (for eksempel ball, spise osv).
  • Når vi bruker tegn-til-tale og senker tempo i talen, blir talen som regel tydeligere og kan dermed bidra til forståelse av det som formidles.

Se filmen under og hør Siri Ness utdype hva og hvordan vi låner fra norsk tegnspråk når vi bruker tegn-til-tale.

Refleksjonsoppgave

Referanser

Side 8 av 31