Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

2.2 Tegn-til-tale, for hvem?

Når barn, unge eller voksne av ulike årsaker ikke utvikler et talespråk, har nedsatt hørsel, har et utydelig talespråk eller kommer sent i gang med å snakke, kan tegn-til-tale støtte læring og utvikling av språklige ferdigheter. Før dere bestemmer dere for å ta i bruk tegn-til-tale, må det vurderes om tegn-til-tale er en egnet kommunikasjonsform. Å være egnet vil si at den som selv skal bruke tegn-til-tale som sin kommunikasjonsform må kunne utforme og bruke tegn i kommunikasjon.

Tegn-til-tale kan være egnet for

  • personer med nedsatt hørsel
  • hørende personer med forsinket språkutvikling
  • personer uten, eller med et begrenset talespråk

Personer med nedsatt hørsel, som selv bruker tale, vil kunne ha behov for at andre bruker tegn til dem, uten at de selv nødvendigvis bruker tegn tilbake.

For flerspråklige barn, unge eller voksne kan tegn-til-tale fungere som en brobygger mellom flere språk. Hen kan få mulighet til å støtte seg til tegn og til å kommunisere ved å bruke de samme tegnene på ulike arenaer.   

Vurderingene du gjør må ses i sammenheng med annen kartlegging eller utredning som kan være gjort tidligere. Ved å kartlegge rundt områdene som skissert under, vil dere bli oppmerksomme på om dere har nok informasjon til å vurdere hvorvidt tegn-til-tale er en egnet uttrykksform for hen, eller om det er behov for å observere eller kartlegge ytterligere.

Under finner du områder som bør inngå i en systematisk vurdering av om tegn-til-tale kan være en egnet kommunikasjonsform.

Refleksjonsoppgave

Les mer

Side 9 av 31