Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

2.6 Planlegging for språkutvikling og språkmiljø

Et aktivt og rikt språkmiljø oppstår når både voksne nærpersoner og jevnaldrende kan bruke tegn-til-tale sammen med personen som har behov for tegn-til-tale for å forstå det som sies og for selv å kunne formidle seg. Dette krever samarbeid og planlegging.

Ordforråd og valg av ord

På alle arenaer må dere planlegge for hvilke tegn dere skal bruke. Bruk av tegn må tilpasses situasjonen og det som sies. Å ta utgangspunkt i personens interesser for å kunne kommunisere om lek, aktivitet og opplevelser kan skape begeistring og motivere barnet, den unge eller den voksne til selv å ta i bruk tegn-til-tale. Det er nødvendig å legge til rette for at hen kan snakke om ting ut over det som skjer her og nå. Husker du, dette gleder jeg meg til! Ord og tema vil naturlig variere ut fra alder, situasjoner og arenaer personen deltar på. Ordene dere velger tegn for må være dekkende for at hen kan formidle seg ut fra interesser, det som oppleves meningsfullt og det som gir mulighet for deltakelse i fellesskapet.

For å kunne planlegge for at personen skal snakke i setninger må du finne, og bruke, tegn for ulike ordklasser, som for eksempel pronomen, adjektiv, verb, adverb og substantiv. Dersom det er flere tegn for samme ord, bør dere tenke gjennom hvilket tegn som er enklest å utføre for personen som skal bruke tegn som sin kommunikasjonsform. Faktorer som påvirker valg av tegn, er i hovedsak finmotorikk. Det er også viktig å sjekke om det er tegn som allerede er i bruk i personenes språkmiljø, hjemme, i barnehagen eller på skolen. I tillegg til situasjons-, tema-, eller aktivitetsbestemte tegn, må dere planlegge for ord som kan brukes uavhengig av situasjonen dere er i.

For alle arenaer gjelder betydningen av å kunne sette tegn til, ikke bare substantiv eller verb, men for eksempel også å kunne tegn som; bra, flott, vent litt, etterpå, kanskje, morsomt. Her gjelder det og å dele hvilke tegn som brukes, med hverandre, på tvers av arenaer. Dette kan for eksempel gjøres i samarbeidsmøter, ved å utveksle tegn i det daglige eller gjennom kontaktbøker mellom arena og hjem. Snakk jevnlig om hvilke tegn dere ser behov for. Ha også tegnordboken som app på mobiltelefonen din, da har du enkel tilgang på nye tegn.

Hjemme

Her tar dere utgangspunkt i alle gjøremål og rutiner som en dag og en uke vanligvis inneholder. Tenk gjennom favorittaktiviteter, bøker, tv-program og serier, fritid, helger og ferier. Fokuser på tegn som støtter kommunikasjon og samhandling for hver situasjon. Del med barnehagen eller skolen hvilke tegn dere bruker i hjemmet.

Barnehage og skole

Her tar dere utgangspunkt i årsplan, halvårsplan eller periodeplan som allerede gjelder. Hvis temaet er energi, bærekraftig utvikling eller turen på Naturhistorisk museum, finner du tegn som må læres ut fra det som ordinært skal gjennomgås i gruppen, klassen eller basen. Skal du lese høyt i samling eller i matpausen trenger du tegn som kan støtte barnet i å kommunisere om innholdet i boken. Gjør det til en rutine å tenke tegn ved oppstart av alt planarbeid. Fang også opp hvilke temaer som er ‘in’ og som det snakkes om i jevnaldringsgruppen, eller hva som foregår i utelek og friminutt. Finn tegn som støtter kommunikasjon mellom barna og mellom elevene. Del med hjemmet hvilke tegn dere bruker i barnehagen eller på skolen.

Voksenopplæring, dagsenter, jobb

Her tar dere utgangspunkt i arbeidsoppgaver, gjøremål og det som det kommuniseres om i pauser og sosiale arrangement når dere finner tegn. Del med nærpersoner og hjemmet hvilke tegn dere bruker på dagsenteret eller på jobb.

Refleksjonsoppgave

Side 13 av 31