Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

2.7 Oppsummering

I denne modulen har du fått en innføring i hva tegn-til-tale er, og at tegn og grammatikalske elementer som mimikk, gradbøyning og lokalisering lånes fra norsk tegnspråk, slik Siri Ness forklarte i sitt videoinnlegg. I kapittel 2.2, om hvem tegn-til-tale er egnet for, fikk du kjennskap til noen områder som bør inngå i en systematisk vurdering av om tegn-til-tale kan være en egnet kommunikasjonsform. Du er blitt introdusert for hvor i lovverket retten til å bruke og få opplæring i tegn-til-tale er forankret. Du har blitt kjent med inkludering som et styrende prinsipp for arbeidet ditt, og Bjørg Sissel Höem har delt betydningen av at barn, unge og voksne får bruke tegn i meningsfullt samspill med andre. Det har også blitt understreket viktigheten av å sette av tid til samarbeid og planlegging for språkutvikling og et språkmiljø som bruker av tegn i fellesskap med andre. Til slutt har du reflektert over hvordan det ser ut når tegn-til-tale er en del av et inkluderende fellesskap hos deg.

Side 14 av 31