Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.10 Håndalfabet

Vi får ofte spørsmålet: Trenger vi å lære håndalfabetet?

Det kan være lurt, selv om den vi snakker med ikke kan lese og skrive. Grunner til dette er at

  • når du kan håndalfabetet, har du også lært deg de fleste håndformene som de ulike tegnene er bygget opp av
  • mange navnetegn kommer fra håndalfabetet (eks Sigurd, Ingrid, Åse). Vi skal snakke mer om navnetegn i en annen video
  • noen tegn kommer fra håndalfabetet for eksempel «paprika», «sennep», «tyttebær»
  • håndalfabetet kan være nyttig for å oppklare misforståelser eller formidle noe når en ikke har tegnet (her kan tegnet for førstelyden i et ord noen ganger være nok hjelp i kommunikasjonen)

Når man bruker håndalfabetet, kan det være lett for å begynne å bokstavere ord i stedet for å lære seg tegnet for det en vil si. Vår oppfordring er at du til bruk i kommunikasjon lærer deg tegnet for det du vil si, og ikke gjør det til en vane å bruke håndalfabetet som erstatning.

Utprøvingsoppgave

Plansje med enhåndsalfabetet

Les mer

Side 25 av 31

Tegnordbok.jpg