Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.11 Navnetegn

Navnetegn kan deles i tre hovedkategorier:

1. Faste navnetegn
Her finnes det navnetegn som er lånt fra det norske ordet og tegnet, slik som Bjørn, Dag og Mette. Og så finnes det faste navnetegn fra tegnspråk, slik som Kristin, Terje og Marit

2. Personlige navnetegn
Noen får sitt eget personlige navnetegn som er typisk for akkurat denne personen.

3. Navnetegn basert på håndalfabetet
Her bruker man første bokstav i navnet for å lage navnetegn, for eksempel tegnet for bokstaven S på navnene Suna eller Simen.

Man skal være litt obs eller litt forsiktig når man lager personlige tegn. Personen som eier navnetegnet skal like det selv og være komfortabel med det, ikke bare nå, men også i fremtiden. Så i hovedsak anbefaler vi at man bruker den tredje kategorien for navnetegn, altså navnetegn basert på handalfabetet.

Utprøvingsoppgave

Side 26 av 31

Tegnordbok.jpg