Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.14 Oppsummering

I denne modulen har du fått øve på å bruke tegn for å komme i gang med å bruke tegn-til-tale. Gjennom modellvideoer har Hill Irene Remlo veiledet deg i utføringen av tegn, samt bruk av mimikk, gradbøyning og lokalisasjon knyttet til 13 ulike tema. Hun har vist deg hvordan du skal bruke hendene, ansiktsuttrykk og kroppsspråk i kommunikasjon med tegn-til-tale. I tillegg har du utforsket tegnordboken for å finne tegn til hver utføringsoppgave relatert til modulens temaer.

Side 29 av 31