Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.2 Tegnrommet

Tegnrommet viser til det rommet eller den plassen foran kroppen og på kroppen som vi bruker i tegnspråk, og også i tegn-til-tale. Vi bruker den plassen foran oss som er hensiktsmessig og funksjonell for oss å bruke. Dette betyr at når vi snakker om ting som er utenfor tegnrommet, må vi flytte dette inn i tegnrommet. Hvis vi for eksempel snakker om at skoen skal på foten, bruker vi ikke vår egen fot for å vise dette. Vi bruker hendene, hvor den ene hånda representerer foten og den andre hånda peker på foten og vi sier “foten”.

Hvis vi lærer oss å ha et bevisst forhold til tegnrommet, gir dette oss noen muligheter i kommunikasjonen, fordi vi kan plassere det vi snakker om i rommet foran oss. Dette er et fint virkemiddel å bruke i alle sammenhenger, men det blir ekstra viktig når vi skal fortelle mye, slik som i historiefortelling eller i eventyr. Skal man fortelle eventyret om Bukkene Bruse med tegn-til-tale, vil det være en visuell styrking hvis bukkene plasseres på ene siden av tegnrommet, setra på den andre siden av tegnrommet, og brua i midten. Og så må disse elementene ha samme plassering gjennom hele eventyret.

Når vi plasserer elementer i tegnrommet, blir det også mulig for oss å bruke vårt eget blikk for å se på det elementet vi forteller om. Se videoen for eksempler på hvordan dette kan se ut.

Utprøvingsoppgave

Side 17 av 31

Tegnordbok.jpg