Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.3 Visuelle virkemidler, effektivisere kommunikasjon

I tillegg til at vi låner tegnene fra norsk tegnspråk, låner vi også noen andre visuelle virkemidler når vi bruker tegn-til-tale.

Vi vil her trekke fram mimikk, nikke og riste på hodet, spørsmålsstilling og til slutt modifisering og gradbøyning av tegn.

Utprøvingsoppgave

Side 18 av 31

Tegnordbok.jpg