Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.4 Hvilke tegn starter vi med?

Først vil vi trekke fram at du som er ansatt i barnehage eller skole vil ha behov for å lære deg tegn som sikrer sosial og faglig deltakelse for barnet eller eleven, sett i sammenheng med tema eller undervisning for gruppen eller trinnet.

Det finnes ikke noe entydig svar på akkurat hvilke tegn man bør lære seg først. Hvilke tegn som er viktigst vil i noen grad variere fra person til person. I utgangspunktet tenker vi at språk læres i naturlige sammenhenger, og spørsmål som kan hjelpe oss å planlegge for kommunikasjon med tegn er:

Hvem er personen som dere skal kommunisere med ved bruk av tegn?

  • Hva er det denne personen gjør i hverdagen?
  • Hva er interessene til denne personen?

Hva er din rolle overfor personen?

  • En forelder, ansatt i barnehage eller skole, fysioterapeut, støttekontakt, og eventuelt andre vil på bakgrunn av sine roller ha behov for å lære seg ulike tegn.

Utover det som er nevnt over, tenker vi at det kan være hensiktsmessig å starte med tegn for familie, følelser, hverdagsaktiviteter, hverdagsfraser og høflighetsfraser, tid og tidslinjer, håndalfabetet og navn, spørreord, og tall. Det er disse tegnkategoriene som vil bli presentert videre i denne modulen.

For deg som skal bruke tegn i jobbsammenheng, er det lurt å tenke tegnlæringen som en del av planleggingen ellers.

For eksempel: Hvis barnehagen eller skolen planlegger å ha natur og miljø som tema i april, må man ta med planlegging av tegnene også, i tillegg til å planlegge Rusken-aksjonen og besøk på renoveringsanlegg.

Eller hvis man skal være med en voksen på teater for å se et Ibsen-stykke, må man finne tegnene for teater, Ibsen, scene, skuespiller.

Utprøvingsoppgave

Side 19 av 31

Tegnordbok.jpg