Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

3.9 Tid og tidslinjer

Som det ble sagt i modul 1 av e-læringen, handler tegn-til-tale om å gjøre kommunikasjonen tilgjengelig og forståelig. Dette handler også om å tydeliggjøre om noe skal skje, om noe har skjedd, eller når det skal skje eller har skjedd. Dette kan vi gjøre ved å bruke noen etablerte tidslinjer som vi låner fra norsk tegnspråk.

Det er to tidslinjer som vil bli presentert her. Den ene handler om oppvekst, og går vertikalt langs siden av kroppen.

Den andre handler om fortid, nåtid og framtid, og går horisontalt fra bak skulderen til framfor kroppen.

Se video for presentasjon av disse to tidslinjene.

Utprøvingsoppgave

Side 24 av 31

Tegnordbok.jpg