Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

Modul 4 - Avslutning

Oppsummering av læringsmål

Dere er nå kommet til veis ende av denne ressursen. Vi håper at både du som har tilrettelagt for at andre har fått gjennomføre ressursen og du som har tatt e-læringen, opplever at tiden dere har brukt har bidratt til økt kunnskap, ferdigheter og positive holdninger til å bruke tegn.

Det er nå jobben virkelig begynner.

Dere som er rundt barnet, den unge eller den voksne må fortsette å samarbeide og bruke tegn-til-tale. Finn ut hva som passer best med den personen du vil kommunisere med. Hen som skal bruke tegn-til-tale som sin kommunikasjonsform trenger dere og det språkmiljøet dere skaper og er en avgjørende del av. Lag noen regler for hvordan dere kan støtte og motivere hverandre til å fortsette å bruke det dere har lært av tegn til nå og hvordan dere kan utvide ordforrådet deres på tegn.

Eksempel fra en pedagogisk leder i en barnehage:

Eksempel fra en skole hvor de ansatte ble enige om følgende regel:

Hovedmål for e-læringen er at den som skal bruke tegn-til-tale skal få tilgang til en kommunikasjonsform som gjør det mulig å delta i sosial samhandling og læring, på lik linje med andre. Da er det din kunnskap om tegn-til-tale som kommunikasjonsform, dine ferdigheter i å bruke tegn og dine holdninger til inkluderende språkmiljø som blir avgjørende for om hovedmålet nås.

Gå gjerne tilbake til temaene i ressursen. Lykke til med bruk av tegn-til-tale!

Refleksjonsspørsmål

Vi takker PPT, barnehager og skoler i Sogndal og Luster kommune, PPT og en barnehage i Melhus kommune, og andre, som har vært med å teste e-læringen underveis.

Side 30 av 31