Til hovedinnhold

- Hadde jeg visst noe om dette før

Rådgiving overfor lærere med elever som har fått påført traumatiske hodeskader.

Hode med mange tannhjul over
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Spesialpedagogikk  nr 6/2011
  4. Forfatter: Elinor Hasli

Artikkelen handler om fire barn i alderen 9 -11 år som har vært utsatt for en traumatisk hodeskade. Den tar opp hvordan en som rådgiver kan bidra til at lærere kan utvide sin handlingskompetanse i arbeidet med disse elevene.

Artikkelen er basert på et praksisnært, aksjonsorientert prosjekt mellom Statped og Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Gjengitt med tillatelse fra tidsskriftet.