Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer | www.statped.no

Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

Artikkelen tar opp hvordan fysioterapeuter i økende grad kan  få i oppdrag å hjelpe barn som har blitt behandlet for hjernesvulst.

Fakta og tilgjengelighet

Et barn med munnbind foran munnen

Kategori: Ervervet hjerneskade, Artikler, Statpeds ressurser

Størrelse: 4 sider

Format: PDF

Forfatter: Eva Mølmen

Utgiver: Fysioterapeuten 9/2011

Behandling av hjernesvulst består som oftest av en kombinasjon av kirurgi, cellegift og stråleterapi. Like etter hjemkomst fra sykehuset er barnet ofte medtatt, og det er mange behov som skal dekkes. Fysioterapeuter bør derfor reflektere over om det er nødvendig å sette i gang behandling da, eller om det kan vente til barnet blir friskere.

Fordi skoler og barnehager vil være barnets viktigste rehabiliteringsarena bør fysioterapeuter bidra i et samarbeid rundt barnet. Barnet kan ha behov for fysioterapeutisk behandling eller at fysioterapeuten veileder andre på gode fysisk-motoriske tiltak. Målsettingen for alle fagfolk som møter disse barna må være at langtidskonsekvensene etter behandlingen skal bli så små som mulig.

 Gjengitt med tillatelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!