Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning | www.statped.no

Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

Veilederen er for ansatte i opplæringssektoren som jobber med elever med en ervervet hjerneskade.

Fakta og tilgjengelighet

Forside veileder tegning to barn og hane

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF, 116 sider.

Forfatter: Roar Dalin, Elinor Hasli, Eli M. Killi, Margrethe Kjorstad, Eva Mølmen og Bjørn Nygård.

Utgiver: Statped, 2008

En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen. 

Emner

Ervervet hjerneskade, nevropedagogikk, og særskilt tilrettelagt opplæring.

Kapitteloversikt

  • innledning
  • nevropedagogikk
  • hjernens oppbygning og skademekanismer
  • konsekvenser av hjerneskade
  • nevropedagogisk praksis
  • litteraturliste,oversikt over supplerende litteratur, og liste over aktuelle internettadresser.

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt av spesialpedagoger, sosialpedagog, fysioterapeut og psykolog. 

ISBN: 82-90847-21-1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!