Læring i samspill når en elev har hodeskade | www.statped.no

Læring i samspill når en elev har hodeskade

Vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om ervervet hjerneskade er et utgangspunkt for viten om læring og opplæring når en elev har skadet hodet. Artikkelsamling fra Statped.

Fakta og tilgjengelighet

Forside tekstsamling puslespill

Kategori: Ervervet hjerneskade, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Artikler, Statpeds ressurser

Størrelse: 75 sider

Format: PDF

Utgiver: Statped

Forskning og utvikling

Gundersen, Torbjørn (red.) og Killi, Eli Marie (2009). Læring i samspill. En samling artikler og tekster fra Øverby kompetansesenter. Gjøvik: Statped skriftserie nr. 80.

Hver enkelt tekst kan benyttes til faglig dialog og drøfting mellom kollegaer og med andre interesserte.

Læring forutsetter gode relasjoner og samspill mellom de involverte og læringsmiljøet.

Opplæringen skal bidra til at alle opplever mestring. I dette arbeidet er det nødvendig å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og de opplæringsbetingelser som finnes lokalt.

Tekstene i samlingen gjenspeiler Statpeds teoretiske basis, kunnskap og kunnskapsutvikling, samt konkret arbeid ute i skoler og barnehager.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!