Til hovedinnhold

Læring i samspill når en elev har hodeskade

Vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om ervervet hjerneskade er et utgangspunkt for viten om læring og opplæring når en elev har skadet hodet. Artikkelsamling fra Statped.

Forside tekstsamling puslespill
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Artikler, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 75 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped

Hver enkelt tekst kan benyttes til faglig dialog og drøfting mellom kollegaer og med andre interesserte.

Læring forutsetter gode relasjoner og samspill mellom de involverte og læringsmiljøet.

Opplæringen skal bidra til at alle opplever mestring. I dette arbeidet er det nødvendig å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og de opplæringsbetingelser som finnes lokalt.

Tekstene i samlingen gjenspeiler Statpeds teoretiske basis, kunnskap og kunnskapsutvikling, samt konkret arbeid ute i skoler og barnehager.