SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade | www.statped.no

SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

Artikkel om Sensory Modality and Rehabilitation Technique (SMART) - et redskap for å undersøke og behandle personer med alvorlig ervervet hjerneskade. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside av artikken

Kategori: Ervervet hjerneskade, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Artikler, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Størrelse: 97,5 kB

Format: PDF/Web.

Forfatter: Anne Ekerbakke og Eva Mølmen

Utgiver: Fysioterapeuten nr 11/2006

 

SMART (Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique) er et standardisert undersøkelses- og behandlingsredskap for ungdom og voksne med omfattende hjerneskader etter ulykke eller sykdom. Redskapet er utviklet for personer som gir få og svake responser, og hvor det er vanskelig å bestemme sansemodaliteter for stimulering.

SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg av rehabiliteringstiltak. SMART stiller krav til tverr-faglighet og deltakelse fra pårørende i kartleggingen og kan fremme felles forståelsesgrunnlag i samarbeidet rundt den skadde.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!