Til hovedinnhold

SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

Artikkel om Sensory Modality and Rehabilitation Technique (SMART) - et redskap for å undersøke og behandle personer med alvorlig ervervet hjerneskade.

Forside av artikken
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Artikler, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Størrelse: 97,5 kB
  4. Format: PDF/Web.
  5. Utgiver: Fysioterapeuten nr 11/2006
  6. Forfatter: Anne Ekerbakke og Eva Mølmen

SMART (Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique) er et standardisert undersøkelses- og behandlingsredskap for ungdom og voksne med omfattende hjerneskader etter ulykke eller sykdom. Redskapet er utviklet for personer som gir få og svake responser, og hvor det er vanskelig å bestemme sansemodaliteter for stimulering.

SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg av rehabiliteringstiltak. SMART stiller krav til tverr-faglighet og deltakelse fra pårørende i kartleggingen og kan fremme felles forståelsesgrunnlag i samarbeidet rundt den skadde.