Til hovedinnhold

Sosial rehabilitering

Artikkel om sosial rehabilitering etter en ervervet hjerneskade.

Forside tekstsamling puslespill
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Artikler, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 75 sider.
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2009
  5. Forfatter: Roar Dalin

Artikkelen er publisert i tekstsamlingen Læring i samspill. Den ser blant annet på hva som bør ligge til grunn for å tilrettelegge for sosial rehabilitering etter en ervervet hjerneskade.

"For at rehabilitering skal ha størst sjanse til å lykkes, bør hjelpetiltakene settes inn i de sosiale sammenhengene der eleven naturlig hører til. Samtidig er det viktig at en har som utgangspunkt at hver enkelt atferd har en mening, om man forstår den ut fra elevens forutsetninger. Det vil i praksis si at også det sosiale nettverket; medelever, venner, slekt, naboer og andre, skal få mulighet til å forstå disse forutsetningene, og gjennom denne forståelsen
bruke både evnen og viljen til å hjelpe." (Utdrag fra artikkelen)